Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
04.03.2013 г.

За Единство, православие и Отечество

ЦИБ на ПП „Нова Зора”, изразявайки мнението на своите членове и симпатизанти, и в потвърждение на позициите, които винаги е защитавала и прокламирала, предлага на българските граждани

Декларация за обстановката в страната, породена от уличните протести и оставката на правителството на ГЕРБ:

След 23 години преход, след близо четири пълни години под авторитарното управление на ГЕРБ, България достигна дъното на своя упадък. Примитивните постулати на пазарния фундаментализъм, възприети от правителствата на прехода и достигнали своя апогей при финансовия министър Симеон Дянков - замразяване на доходите; тотална приватизация, либерализация на вноса, отказ от регулация на пазара на труда и макроикономическа стабилизация, - доведоха до печалния резултат – квалифицираното мнозинство (две трети) от българските граждани живеят под чертата на бедността по критериите в ЕС. Появи се съсловие от „нови българи”-олигарси, присвоили с криминална приватизация и спекулации ресурсите на страната, нейния икономически потенциал и претендиращи все по-настойчиво за цялата власт в България.
ПП „Нова Зора” години наред заявява, че истинската причина за упадъка на Отечеството не са частните монополи, а пагубният неолиберален модел на икономическо развитие. Той се провали в световен мащаб, сложи край на социалната капиталистическа държава и предизвика бушуващата днес световна икономическа криза.


27.02.2013 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЗИВ на ПП „НОВА ЗОРА”

Уважаеми членове и симпатизанти,

Уважаеми читатели и приятели на в. „Нова Зора” !

В предстоящите предсрочни избори на народни представители в 42 Народно събрание на Република България, които ще се проведат вероятно през м. Май 2013 г., ПП „Нова Зора” ще се яви и участва в изборите. За тази цел следва да се регистрира в Централната избирателна комисия (ЦИК), като представи съответен набор от документи. В тях е предвиден и „списък, съдържащ трите имена (без съкращения), единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията” (чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК).

Затова ЦИБ на партията и Редакционният съвет на в. „Нова Зора” призовават своите членове, симпатизанти и читатели да се включат най-активно в кампанията за събиране на необходимите подписи.


30.10.2012 г.

ЗА ОТЕЧЕСТВЕН ДЪЛГ, ЗА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ И ЗА БЪЛГАРСКИ ХЛЯБ!

Отворено писмо до Националния съвет на БСП
от ЦИБ на ПП “Нова Зора”

До др. Сергей Станишев, председател на НС на БСП и председател на Партията на европейските социалисти
Уважаеми другари,

Уважаеми др. Станишев,

На 3 ноември 2009 г., само 100 дни, след като управлението на страната премина във властта на ПП ГЕРБ, ние се обърнахме към Вас с Открито писмо, продължение на което е настоящото ни обръщение. Днес, на прага на изтичащия парламентарен мандат, можем да констатираме със съжаление, че опасенията ни, изразени тогава, се потвърдиха в най-пълна степен. Днес България е в раните и язвите на една дълбоко антидемократична, самодейна, противонационална и антисоциална политика, провеждана в интерес на български олигархични и криминални кръгове и на цели и стремежи с извъннационално базиране.

Картинатта е повече от тревожна: умира българското село; земята на България се изкупва от чужди граждани; деиндустриализацията, която от 90-те години е неизменно направление в стопанския живот, доведе до пълен колапс цели промишлени отрасли като металургия, машиностроене, електроника, химическа и текстилна промишленост... Концесионните договори в добивната промишленост, във въздушния и морския транспорт, попадането в ръцете на “стратегически инвеститори” на т. нар. естествени монополи като водоснабдяване, съобщения, електроразпределителни и топлофикационни дружества, доведе до невиждани темпове на обедняване на широките народни слоеве.


20.06.2012 г.

За нов обществен договор и за нови национални отговорности

Становище на ЦПС на ПП “Нова Зора” относно Политическата резолюция на 48-мия конгрес на БСП „Съвременната криза и България утре – отговорът на социалистите. България – нова социална държава!”

Политическа партия Нова ЗораРъководството на ПП „Нова Зора” участва като гост на заседанията на 48 конгрес на БСП, проведен на 19 и 20 май 2012 г. в зала № 1 на Националния дворец на културата. Като партньори в „Коалиция за България” ПП „Нова Зора” е особено заинтересована от двете политически резолюции на конгреса: „Съвременната криза и България утре – отговорът на социалистите. България – нова социална държава !” и „Действена БСП - за демократична промяна”. Особен интерес за ПП “Нова Зора” представлява първата резолюция. В нея намираме много постановки, които се покриват или са близки с Програмата на ПП „Нова Зора”, приета на 20.03.2010 г. и на цялостната ни политика, провеждана от ЦПС и ЦИБ на партията. Затова ЦИБ реши да направи по-подробен анализ на резолюцията и да се откроят основните постановки в нея, които да се доведат за сведение на Обл. ПО, Общ. ПО и ППО, чрез събранията с партийните членове, чрез в. „Нова Зора” и интернет-сайта на партията. Интересът към тях от страна на структурите е голям и ще спомогне за по-правилната ориентация в по-нататъшното политическо взаимодействие с организациите на БСП по места.


20.03.2012 г.

НЕ СЕ ГАСИ ТУЙ, ЩО НЕ ГАСНЕ!

На 19 март 2012 г. по решение на Централния политически съвет на ПП „Нова зора” бе изпратено на президента на Р България Росен Плевнелиев Отвореното писмо на председателя на партията Минчо Минчев, публикувано в бр. 10/2012 г. на в. „Нова зора”. Подобен акт е изключение в практиката на общуването ни с институциите, но важните въпроси, които са засегнати в това писмо, изискват неговото специално внимание. Защото днес Отечеството ни преживява тежки дни, то няма верни приятели, нито надеждни съюзници, а премълчаването на осветени от историята заслуги не е достойнство в политиката в трудни времена.


страница: 1  2  3  4  ...  7  8