Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
28.06.2022 г.

РЕШЕНИЯ НА ЧЕТВЪРТИЯ  РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПП „НОВА ЗОРА”


I. Относно работата на Конгреса 

1. Конгресът приема Отчета на ЦПС на ПП „Нова Зора” за дейността на партията  в периода 14.07.2018 г.- 25.06.2022 г. като обективен и отразяващ цялостната работа на ЦПС, ЦИБ, Обл. ПО, Общ. ПО и ППО.

2. Конгресът приема доклада на  ЦКК на ПП „Нова Зора” за дейността й в периода 14.07.2018 г – 25.06.2022 г., като обективен, а  извършените финансови разходи за отчетния период за законни и присъщи за дейността на ПП „Нова Зора”.

3. Конгресът освобождава  досегашните членове на ЦПС, ЦИБ и председателя на партията от отговорност, потвърждава извършените промени в състава им и снема изразходваните финансови средства от отчет.

4. Конгресът приема и утвърждава направените предложения за изменения и допълнения  на Устава на ПП „Нова Зора”. След вписване  на промените в регистрацията  на ПП „Нова Зора” в СГС, уставът да се отпечата  и изпрати на Обл. ПО, Общ. ПО и ППО за изпълнение и използване  в ежедневната им работа.

5. Конгресът приема и утвърждава предложените изменения и допълнения в Програмата на ПП „Нова Зора”. След  вписване на промените в  регистрацията на ПП „Нова Зора” в СГС, Програмата да се  отпечата  и изпрати на Обл. ПО, Общ. ПО и ППО за изпълнение и използване в ежедневната им работа.

6. Конгресът задължава Председателят на партията да подготви и внесе в законния едномесечен срок необходимите документи в СГС, за вписване на извършените промени в регистрацията на ПП „Нова Зора.


28.06.2022 г.

ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЧЕТВЪРТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПП „НОВА ЗОРА“


Изминалите години от 3-тия редовен конгрес на ПП „Нова Зора“ показват ясно, че приетата тогава политическа линия е била вярна, че тя бе потвърдена от живота, че нейните предвиждания се осъществиха, а очакванията й се сбъднаха. 

Политическата резолюция на настоящия 4-ти редовен конгрес може успешно да стъпи върху становищата на тази резолюция, да ги дообогати и развие, съобразно актуалната обстановка и да ги конкретизира съобразно изискванията на настоящия ден.


28.06.2022 г.

ЗА ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ


На 25 юни, в зала № 3 на Федерацията на научно-техническите съюзи в София се проведе Четвъртия редовен конгрес на ПП „Нова Зора“.

В 11.00 ч. конгресът бе открит от председателя на партията Минчо Минчев, който приветства делегатите и гостите – известни общественици и политици, след което бе предложено и избрано ръководство на конгреса: ст.н.с.-д-р Румен Воденичаров и о.р.полк. Любен Виденов. Първото заседание бе определен да води Румен Воденичаров, който след консултации с Мандатната комисия, обяви, че до момента са регистрирани и присъстват в залата 78 делегати, което надхвърля необходимите 50% от избраните и след като съобщи, че регистрацията продължава, предложи да бъдат избрани предвидените в Устава, за по-делово протичане на конгреса, шест комисии. 

В 11.25 председателствуващият заседанието оповести началото на конгреса и даде думата за приветствие на ор.ген.л-нт Бриго Аспарухов, което бе посрещнато изключително сърдечно от делегатите и гостите. „Когато се случи да загубя верните ориентири, както и да търся и намеря правилната посока, аз разгръщам в. „Нова Зора“, заяви представителят на Изпълнителното бюро на БСП и обяви, че до конгреса е донесъл сърдечно послание от председателя на партията Корнелия Нинова.


28.06.2022 г.

ОТЕЧЕСТВОТО Е В ОПАСНОСТ! ДА СПАСИМ ОТЕЧЕСТВОТО!


Минчо МИНЧЕВ


Уважаеми делегати и гости,

Няма съмнение, че Четвъртият редовен конгрес на ПП „Нова Зора“ се провежда в съдбовни за народа и отечеството ни политически времена. Извън общия недъг на безвремието, наричано преход, което за всеки от вас е до болка познато, извън безразсъдно пропиляваната национална енергия и срутването на надежди и кумири, последните години и месеци осветиха образа на една безпътица, за която в народната памет няма аналог и няма пример в българската история. Подменени бяха смисъла и значението на ориентири и указатели, които винаги са били упование на народностния дух и са обозначавали мястото на камъка, както се казва, върху който се крепи светът на българина. Днес малцина разбират и осмислят стихията, която подкопава общите начала на българския живот, загубената вяра в тях, нарушената им святост и неприкосновеност, и малцина осъзнават безначалния хаос, в който народът ни може да бъде погубен.

За повече от 20 века в човешката история вярата, честта, дълга и любовта към Отечеството бяха понятия и неразрушими принципи, които отливаха невероятната сплав на човешкия порив към достойнство, към род и памет, и които съединяваха в неразривно цяло миналите, настоящите и бъдещите поколения. Това превръщаше нацията в един приемствено живеещ организъм, свързан с духа на народностната общност, със света на високите стремления и ценности, на традицията, историческия магнетизъм – опора и основание на които бяха православието и семейството. Много от нашите родители бяха неосъществени докрай атеисти и вярваха, че „битието определя съзнанието“. Те бяха закърмени в Ботевото порицание на Соломоновата мъдрост: „Търпи и ще си спасиш душата!“ И увлечени в борбата за справедливо разпределение на благата пропуснаха да забележат великото отсъствие на онази духовна компонента на съзнанието, без която, както бе писал още Достоевски, щом няма Бог, значи всичко става възможно.


11.01.2022 г.

БЕЗ ТЯХ, НАПРЕД И НАГОРЕ!


Минчо МИНЧЕВ


Честита Нова Година, 

другарю Пирински! 

Отминаха Светлите Рождественски Празници. Пробляснаха ярко и унило угасваха фойерверките в новогодишната нощ. Днес е вече 5 януари, последният от „мръсните дни“. Утре е Богоявление, Ден на неумиращата надежда, ръси се с китка босилек и Мълчана вода за здраве, късмет и път. Пожелавам Ви ги от сърце. И искам да Ви уверя, че и Вие понякога имате прозрения за истината. 

Напълно съм съгласен с Вас, че не друго, а живият живот е най-високият критерии за нея. Все пак не ми стана съвсем ясно защо го измервате само с късия аршин на току-що отминалата година? Може би защото тя е повод отново, както се надявате, всички социалисти да прочетат Вашите 15 основания, с които, образно казано, искате главата на Корнелия Нинова? 

Уважаваният д-р Анко Иванов сигурно пак би ми напомнил, че не бива да се намесвам във вътрешно-партийните дебати и процеси в БСП. И с него бих се съгласил, с едно условие: ако 

разгромът на българската държава не беше пряко следствие от разгрома на БСП!


страница: 1  2  ...  51  52 
04.01.2022 г.

САМ И ЗАКЛЮЧЕН ЗА ИСТОРИЯТА


Атанас СТОЙЧЕВ


Георги Пирински затръшва врати, но едва ли знае от коя страна го прави, и на коя ще се озове. Като часовник без време.


Чели ли сте някога програмен партиен документ, политически текст или публицистична статия, изготвени и писани от другаря Георги Пирински? Не сте?! Прекрасно!

Потомственият другар, Пирински пише скучно, но за сметка на това пък дълго. И никакъв контент-анализ на текстовете му няма да регистрира чрез своята измерителна скала, някакво впечатляващо читателя съдържание. Нула. Zero. Ето на какъв главен редактор е поверен днес теоретичният орган на БСП - списание „Ново време”, на който броят на читателите му, за съжаление, е вече почти равен на броя на списователите му. Дотам я докараха от редколегията на основания от Дядо Благоев през далечната 1897 г. „месечен преглед на умствения и обществения живот”.

Социаллиберализмът не прощава!

За по-младите читатели е добре накратко да се споменат и някои факти от партийно-политическата биография на родения през 1948 г. в Ню Йорк Георги Пирински, в семейството на видния македонист Георги Зайков Пирински-старши и майка Полина Пиринска от Словения. Макар и роден в САЩ, Георги се води българин, но в Израел, по майчина линия, биха го признали за евреин. Нещо, което въобще не е лесно. Нищо лошо няма и в това, че партийно политическият лифт на БКП, в началото на 70-те години, изстрелва с втора космическа скорост за български политик младия Георги Пирински. Едва завършил ВИИ „Карл Маркс”, той е назначен в Министерството на външната търговия, където за невиждано кратки срокове заема и длъжността първи зам.-министър. През 1986 г. е вече и в състава на ЦК на БКП. С други думи, биография  - мечта! Нека се издигат хората, нека се развиват. Само дето няма май засега свидетелства в шеметната си кариера другарят Пирински да е блестял с нещо в управлението, да е доказвал качества на длъжностите, които е заемал. Историята мълчи. Тя мълчи и за това дали след десетоноемврийския преврат е орал в базовите партийни структури, дали е копал в електоралната нива; дали е с творчески принос в социалистическата теория. Отнюдь! Нещо като директор на водопад, чиято работа е от време на време да вика: „Давай! Давай!”.

В политическата практика на потомствен червен дворянин, над когото обаче винаги е опекунствано, др. Пирински е със завидна биография. От  Кръглата маса, след оня 10 ноември, той премина през какви ли не постове по държавния Олимп; вицепремиер при Андрей Луканов; външен министър при Жан Виденов; председател на Народното събрание при Сергей Станишев; депутат в няколко парламента; евродепутат и пр. Незаменим кадър и дялан камък, казано в резюме.

Днес другарят Пирински е неформалният водач и идеолог на т.нар. идейно-политическо обединение в БСП Платформа „Социализъм 21 век”. 

Целта на тази троцкистка социаллиберална секта, наследник на ОСД, е публичното омаскаряване на Корнелия Нинова и по възможност да бъде изгорена на клада пред „Позитано” 20. На красивата „вещица“ Нинова няма да й бъде простено, че отвя на вътрешнопартийните избори перестроечните торквемади, идеологическите конформисти, всички колаборационисти по цялата хонорарна скала от паница зелен фасул, през имот в Бистрица, до фотоволтаичен парк. Отвя ги с 80 % от вота на редовите социалисти! Затова петоколонниците, и тези с откупени места по родова линия дори в криптата на „Позитано“ 20, за да може и от оня свят „мъртвият да дърпа живия“; няма да и простят, че претърпяха поражението на живота си.

Но, уви, оказва се, че омикрон­ните паразитни вируси на социаллибералната пандемия са по-жизнеспособни от партията си приемник БСП. Лявата политическа култура и социалната сетивност за народните несгоди не са тяхната стихия. Те искат сакрална жертва. И тя е нарочена – Корнелия Нинова. Техният говорител и фронтмен сега е др. Пирински. Доскоро тръбяха, че ако БСП не е във властта, губи управленския си рефлекс, сега, когато тя е в новата коалиционна форма, вече смениха рефрена: „Да поддържаме парламентарно правителството, но да не участваме в него!”. Нещо като веднъж: „Зайо, защо си с шапка?”. После пък: „Зайо, защо си без шапка?”.

Целта е нищо, критиката, изгодата и бягството от отговорност е всичко за неотроцкистите. Последното е смъртоносно за тях, защото означава поемане на отговорност, нещо, в което нито са възпитани, нито го могат. Страх ги тресе да не си развалят рахата, да не изпаднат от голямата далавера още на първия по-остър завой. Предпочитат да работят с кредитни и дебитни карти, а не с обществени договори с гражданите.

Статията на Георги Пирински „Въпросът пред конгреса на БСП – разпад или рестарт?!”, услужливо публикувана в уж левия сайт „Поглед.инфо”, поставя привидно важен проблем. Парадоксът е, че рестартирането на социалистическата партия се предлага от автор, който е един от идеолозите и практикантите на нейното разпадане, вече с 30-годишна история. 

Другарят Пирински търси причините за социалистическите изборни несгоди в политическото пространство, докато те са в политическото безвремие, един от демиурзите на което, е самият той. Като часовник без време, със спрени стрелки! Тук е Родос, тук скачай, Пирински!

И не приключвай разговора с „Нова Зора”, преди да си поискал да го започнеш. Не затръшвай врати, че не знаеш от коя страна го правиш и на коя ще се озовеш. 

Сам и заключен за историята.