Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
08.03.2014 г.

НОВИЯТ DRANG NACH OSTEN

Декларация на ЦПС на ПП “Нова Зора”

Централният политически съвет на ПП „Нова Зора” е упълномощен да заяви, че възникването и утвърждаването в Европа на власт на най-реакционните сили на нацизма е дълбоко обезпокоителен факт. И че това е поредният опит да бъде зачертан най-важният резултат от Втората световна война – отхвърлянето и заклеймяването на човеконенавистническата нацистка идеология и практика и утвърждаването на свободното право на народите за самоопределение.

ЦПС на ПП “Нова Зора” изразява своята тревога и от факта, че този принцип, изтъкван и застъпван като необходимо и незаобиколимо условие за демократичност и свобода, и налаган, понякога дори със сила, от т. нар. международна общност, бе демонстративно пренебрегнат пред очите на целия свят от най-видни представители на САЩ и ЕС при оценяването на февруарските събития в Киев, довели Украйна до ръба на гражданската война.


01.03.2014 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ТРЕТИ МАРТ

В душата на народа, в скрижалите на българския дух, в паметта българска, гори жаравата на Трети март. Деня на Освобождението, на възкресената българска държавност.

Трети март е ден на славата и подвига, на честта и достойнството, на благородството и самопожертвата. Трети март е ден на почит и признателност към паметта на хилядите жертви за национално освобождение и към делото на освободителката Русия.

Преди 136 години в 17 часа на 3 март (стар стил -19 февруари) в Сан Стефано, на 10 км. от историческия център на Истанбул, е подписан мирния договор между Русия и Османската империя. С него се слага край на Руско-турската война от 1877-1878 г. и се възстановява българската държавност след пет века османско владичество.


24.06.2013 г.

За България, която е над всички. И над всичко

Декларация на Централното
изпълнително бюро на ПП “Нова Зора”

ЦИБ на ПП “Нова Зора”, като обсъди дейността на програмното правителство на министър-председателя Пламен Орешарски, и като анализира обстоятелствата и тенденциите в политическия живот на България, заявява
ПП “Нова Зора” е отговорен и лоялен член на “Коалиция за България” и поддържа твърдо и непоколебимо предложените от правителството и одобрени от парламентарната група “Стабилизационни и неотложни мерки” за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и мерките за демократизиране на управлението. Недопускането на ново увеличение на цените на еленергията, непосилна и днес за огромна част от гражданите, както и за всяко бизнес начинание в икономиката; увеличаване на размера на обезщетенията за отглеждане на дете от 1 до 2 години от 240 на 310 лв. от 1 юли; финансовото подпомагане на домакинствата с ученици, които предстоят да бъдат първокласници през тази есен чрез увеличаване на помощта от 150 на 250 лв.; разширяването на системата на енергийни помощи за 270 хиляди лица и семейства; предстоящото от 1 октомври увеличение на минималната работна заплата, индексацията на пенсиите по системата на швейцарското правило, както и мерките в защита на българския потребител, подчертават силната социална ориентация на правителствената политика, съзвучна с целите и програмата на ПП “Нова Зора” и предизборните обещания на “Коалиция за България”. ЦИБ на ПП “Нова Зора” твърдо поддържа всички посочени мерки и срокове, заявени в правителствената програма за държавност, развитие и справедливост.


16.04.2013 г.

СЪДБОВЕН ИЗБОР ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Обръщение към членовете, симпатизантите и съмишлениците на политическа партия “Нова Зора”, към читателите на вестник „Нова Зора”, към всички български патриоти и мислещи хора в България

Уважаеми приятели и другари,

Братя,

Политическа партия „Нова Зора” участва за трети път в избори за народни представители. През 2005-а ние организирахме Национално обединение „Атака” като коалиция на българските патриоти с лява и дясна политическа култура. Тогава, на основата на огромния морален капитал на в. „Нова Зора”, противостоял в продължение на 15 години на тенденциите на разрухата в икономиката и деградацията в българското общество, бяха изпратени в Народното събрание 21 народни представители. За съжаление политическите послания и цели, с които се стремяхме да създадем общ фронт срещу разрухата и духовния геноцид, бяха подменени и в голяма степен обезценени като парламентарно поведение от узурпиралата политическия пробив несъществуваща до този момент в правния мир политическа партия „Атака”.


14.03.2013 г.

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми граждани на град Варна, ние, представителите на общинските организации на партии и НПО с лява и центристка социална и патриотична насоченост, анализирайки политическото, общественото и икономическото развитие на Република България в сегашните условия, убедени, че само на основата на толерантността, на политическия диалог и на конструктивността може да се осигури регионално политическо сътрудничество и единодействие при изработване на общи цели и позиции и предприемане на съвместни политики и действия, адекватни на европейските социални модели и съответстващи на необходимостта от модернизация и просперитет на българското общество на територията на община Варна, и обединени от принципите за свобода, справедливост и солидарност...


страница: 1  2  3  ...  7  8 
14.03.2013 г.

ЗА СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ И СОЛИДАРНОСТ
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми граждани на град Варна, ние, представителите на общинските организации на партии и НПО с лява и центристка социална и патриотична насоченост, анализирайки политическото, общественото и икономическото развитие на Република България в сегашните условия, убедени, че само на основата на толерантността, на политическия диалог и на конструктивността може да се осигури регионално политическо сътрудничество и единодействие при изработване на общи цели и позиции и предприемане на съвместни политики и действия, адекватни на европейските социални модели и съответстващи на необходимостта от модернизация и просперитет на българското общество на територията на община Варна, и обединени от принципите за свобода, справедливост и солидарност

ДЕКЛАРИРАМЕ

нашата готовност да обединим усилията си за постигане на следните цели:
1. Подкрепа на основните приоритети и стратегически цели в сферата на  икономическата и социалната политика, за просперитета на община Варна, съдържащи се в политическите платформи на политическите партии, присъединили се към тази декларация.
2. Партиите, които ще се регистрират самостоятелно в ЦИК за участие в местните избори да сключат споразумение за образуване на предизборна коалиция за подкрепа на достоен кандидат за кмет на града и достойни общински съветници в следващите избори.
3. Партиите ще положат максимални усилия за предотвратяване на всякакви опити за предрешаване на изборните резултати. Те ще провеждат съвместна, съгласувана и координирана кампания по време на изборите, като използват средствата за масова информация, както и потенциала на активисти и симпатизанти в провеждането на срещи и дискусии с избирателите за разясняване на общите цели и задачи.
4. Партиите ще осъществяват тясно взаимодействие между предизборните си щабове, в избирателните райони и в общините и ще включат свои представители в общинските и секционните избирателни комисии.
5. Партиите (коалицията) ще изработят и приемат антикризисна, антикорупционна и социално справедлива предизборна платформа за управлението на Община Варна след изборите, чиито приоритети са:
- създаване на Консултативен съвет, който съвместно с местни експерти и учени от БАН да изработи доктрината “Вечните приоритети на Варна”, както бе прието на 11.06.2012 във ФК-Варна;
- опазване на околната среда;
- справедлива и ефективна данъчна реформа, съобразена с интересите на общините;
- насърчаване на инвестициите за малкия и средния бизнес на територията на общината;
- създаване на 100 процента Общинска банка за развитие на град Варна за инвестиране в обекти от общинско значение и развитие на икономиката на града. За инвестиции в областта на иновационните технологии, възобновяеми енергийни източници на сушата и в морето. Използването на водата като гориво, изграждане на системи за вертикалната циркулация на морето и мониторинг на промените, както и за обслужване на общинските бюджети и всички дейности, свързани с бюджета, държавните, общински и с преобладаващо тяхно участие търговски дружества, кооперации и други учреждения и предприятия;
- да се основат общински фирми със 100 % или с мажоритарно участие на Община Варна по комуналните дейности и изграждане и поддържане на инфраструктурата и строителство на нови микрорайони с общински жилища с цел пълното ликвидиране на нищетата на кварталите “Максуда” и “Христо Ботев”;
- в здравеопазването - предоставяне на социални услуги на хора в неравностойно положение, осигуряване на професионално и хуманно здравно обслужване в държавните и общинските болнични заведения, подобряване и осъвременяване на материално-техническото състояние на диагностично-консултативните центрове;
- в областа на морската индустрия - завършване процедурите за изграждане на пристанищните терминали  и практическо прилагане на принципите за публично-частно партньорство между Община Варна и потенциалните инвеститори;
- в науката и образованието - оптимизация на училищната мрежа, строителство на нови училища и детски градини и разширяване на съществуващите, засилване на взаимодействието между местната власт и висшите учебни заведения, стимулиране научните постижения в различните области.
6. Партиите се задължават да сключват споразумения за следизборна коалиция с други политически партии, която да предостави възможност за включване на представители и на гражданските движения в органите за управление на местната власт и за вземане на справедливи управленски решения.
7. Партиите отчитат важността тази декларация да бъде предоставена на градското ръководство на БСП с покана да се присъедини към настоящата декларация и към по-нататъшно коалиционно партньорство.
8. Партиите подкрепят и се присъединяват към справедливите искания на протестиращите граждани на Варна.
Политическите партии, подкрепили тази декларация, приемат, че горепосочените цели съответстват на политическите им и обществени концепции за община Варна и се ангажират да участват активно в постигането им и в тяхното популяризиране сред населението, и се ангажират за постигане на поставените цели да използват следните способи:
- да организират и провеждат съвместни и самостоятелни политически кампании, форуми, срещи и др.;
- да привличат неправителствени и браншови организации, неформални и формални лидери на общественото мнение;
- да разгръщат потенциала на собствения си политически актив за провеждане на информационни кампании сред жителите на Варна;
- да работят за реализиране на поставените цели в органите на местната власт и самоуправление на територията на община Варна;

Настоящата декларация се изготви и съгласува от партиите, участвали в срещата на 14 март 2013 г., а именно:
ПП “Нова Зора”, представлявана от Младен Михайлов;
ПП ”Комунистическа партия на България”, представлявана от Тодор Стоянов;
ПП “Партия на българските комунисти”, представлявана от Николай Петков;
ПП “Обединен блок на труда - български лейбъристи”, представлявана от Тодор Мутафов;
ПП ”БЗНС-Ал.Стамболийски”, представлявана от Щерю Наумов;
НПО ”Български антифашистки съюз”, представлявана от Януари Вичев;
НПО “Движение за обединение на комунистите”, представлявано от Велико Иванов

От името на политическите сили:
К. д. п. Младен
МИХАЙЛОВ