Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки


16.04.2013 г.

СЪДБОВЕН ИЗБОР ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Обръщение към членовете, симпатизантите и съмишлениците на политическа партия “Нова Зора”, към читателите на вестник „Нова Зора”, към всички български патриоти и мислещи хора в България

Уважаеми приятели и другари,

Братя,

Политическа партия „Нова Зора” участва за трети път в избори за народни представители. През 2005-а ние организирахме Национално обединение „Атака” като коалиция на българските патриоти с лява и дясна политическа култура. Тогава, на основата на огромния морален капитал на в. „Нова Зора”, противостоял в продължение на 15 години на тенденциите на разрухата в икономиката и деградацията в българското общество, бяха изпратени в Народното събрание 21 народни представители. За съжаление политическите послания и цели, с които се стремяхме да създадем общ фронт срещу разрухата и духовния геноцид, бяха подменени и в голяма степен обезценени като парламентарно поведение от узурпиралата политическия пробив несъществуваща до този момент в правния мир политическа партия „Атака”.


14.03.2013 г.

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми граждани на град Варна, ние, представителите на общинските организации на партии и НПО с лява и центристка социална и патриотична насоченост, анализирайки политическото, общественото и икономическото развитие на Република България в сегашните условия, убедени, че само на основата на толерантността, на политическия диалог и на конструктивността може да се осигури регионално политическо сътрудничество и единодействие при изработване на общи цели и позиции и предприемане на съвместни политики и действия, адекватни на европейските социални модели и съответстващи на необходимостта от модернизация и просперитет на българското общество на територията на община Варна, и обединени от принципите за свобода, справедливост и солидарност...


04.03.2013 г.

За Единство, православие и Отечество

ЦИБ на ПП „Нова Зора”, изразявайки мнението на своите членове и симпатизанти, и в потвърждение на позициите, които винаги е защитавала и прокламирала, предлага на българските граждани

Декларация за обстановката в страната, породена от уличните протести и оставката на правителството на ГЕРБ:

След 23 години преход, след близо четири пълни години под авторитарното управление на ГЕРБ, България достигна дъното на своя упадък. Примитивните постулати на пазарния фундаментализъм, възприети от правителствата на прехода и достигнали своя апогей при финансовия министър Симеон Дянков - замразяване на доходите; тотална приватизация, либерализация на вноса, отказ от регулация на пазара на труда и макроикономическа стабилизация, - доведоха до печалния резултат – квалифицираното мнозинство (две трети) от българските граждани живеят под чертата на бедността по критериите в ЕС. Появи се съсловие от „нови българи”-олигарси, присвоили с криминална приватизация и спекулации ресурсите на страната, нейния икономически потенциал и претендиращи все по-настойчиво за цялата власт в България.
ПП „Нова Зора” години наред заявява, че истинската причина за упадъка на Отечеството не са частните монополи, а пагубният неолиберален модел на икономическо развитие. Той се провали в световен мащаб, сложи край на социалната капиталистическа държава и предизвика бушуващата днес световна икономическа криза.


27.02.2013 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЗИВ на ПП „НОВА ЗОРА”

Уважаеми членове и симпатизанти,

Уважаеми читатели и приятели на в. „Нова Зора” !

В предстоящите предсрочни избори на народни представители в 42 Народно събрание на Република България, които ще се проведат вероятно през м. Май 2013 г., ПП „Нова Зора” ще се яви и участва в изборите. За тази цел следва да се регистрира в Централната избирателна комисия (ЦИК), като представи съответен набор от документи. В тях е предвиден и „списък, съдържащ трите имена (без съкращения), единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията” (чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК).

Затова ЦИБ на партията и Редакционният съвет на в. „Нова Зора” призовават своите членове, симпатизанти и читатели да се включат най-активно в кампанията за събиране на необходимите подписи.


30.10.2012 г.

ЗА ОТЕЧЕСТВЕН ДЪЛГ, ЗА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ И ЗА БЪЛГАРСКИ ХЛЯБ!

Отворено писмо до Националния съвет на БСП
от ЦИБ на ПП “Нова Зора”

До др. Сергей Станишев, председател на НС на БСП и председател на Партията на европейските социалисти
Уважаеми другари,

Уважаеми др. Станишев,

На 3 ноември 2009 г., само 100 дни, след като управлението на страната премина във властта на ПП ГЕРБ, ние се обърнахме към Вас с Открито писмо, продължение на което е настоящото ни обръщение. Днес, на прага на изтичащия парламентарен мандат, можем да констатираме със съжаление, че опасенията ни, изразени тогава, се потвърдиха в най-пълна степен. Днес България е в раните и язвите на една дълбоко антидемократична, самодейна, противонационална и антисоциална политика, провеждана в интерес на български олигархични и криминални кръгове и на цели и стремежи с извъннационално базиране.

Картинатта е повече от тревожна: умира българското село; земята на България се изкупва от чужди граждани; деиндустриализацията, която от 90-те години е неизменно направление в стопанския живот, доведе до пълен колапс цели промишлени отрасли като металургия, машиностроене, електроника, химическа и текстилна промишленост... Концесионните договори в добивната промишленост, във въздушния и морския транспорт, попадането в ръцете на “стратегически инвеститори” на т. нар. естествени монополи като водоснабдяване, съобщения, електроразпределителни и топлофикационни дружества, доведе до невиждани темпове на обедняване на широките народни слоеве.


страница: 1  2  3  ...  7  8