Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки


24.06.2010 г.

ДЕКЛАРАЦИИ

за идентичност и съотвествие на информацията

в ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

 на ПП "Нова Зора"


24.06.2010 г.

Декларация
по чл. 34, ал. 5 от Закона за политическите партии
24.06.2010 г.

Декларация
по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии 
24.06.2010 г.

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на ПП "Нова Зора"
към 31.12.2009 г.
24.06.2010 г.

ОТЧЕТ
за паричния поток
на ПП "Нова Зора"
за 2009 г.
страница: 1  2  ...  5  6  7