Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
24.06.2010 г.

ОТЧЕТ
за паричния поток
на ПП "Нова Зора"
за 2009 г.
24.06.2010 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПП "Нова Зора"
към 31.12.2009г.
24.06.2010 г.

ОТЧЕТ
за приходите и разходите (двустранен)
на ПП "Нова Зора"
за 2009 г.
24.06.2010 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 
на ПП "Нова Зора"
към 31.12.2009 г.
20.03.2010 г.

За нов национален проект

• за нов исторически път и бъдеще на българската нация и държавност

Политически доклад на председателя на ПП „Нова Зора” Минчо Минчев от името на ЦПС пред Първия редовен конгрес на партията


Уважаеми делегати и гости на Първия редовен конгрес на ПП „Нова Зора”,
Събрали сме се в тази зала по повелята на устава и закона, за да обгледаме извървения от нас път след 11 март 2006 г., дата, която може да се счита като извънредна заявка на нашия тогава извънреден конгрес, за решителна крачка от просветителско-интелигентски кръг със същото име към основанията за реална намеса на една политическа партия в съдбовните политически времена за народа и Отечеството ни.
Политическа партия „Нова Зора” се роди в условията на анихилиране и пропиляване на националната енергия; на срутването на надежди и кумири; във време на подмяна на ориентири и указатели в националния път, в условия, когато ефективите на т. нар. информационна епоха се трансформираха от технологични средства в решаващ политически фактор. Погледнато по-нашироко, това бе време на решителна консолидация на капитализма, оплоден с идеите на планетарната глобализация, когато главният негов принцип за експлоатация на човек от човека прерасна в нов, по-висок етап и вече на цивилизационна основа влезе в антагонистично противоречие със страните извън златния милиард, които пътем осъзнаваха, че зад красивите лозунги за демокрация, свобода, братство и равенство стои могъщият арсенал на всички възможни империалистически средства за натиск и принуда в междучовешкото и междудържавно общуване. Новата глобална форма за експлоатация на държави от група държави, на държави от група транснационални компании отхвърли света назад в историята с повече от 200 години, за да възроди на турбо равнище чудовищната епоха на конкистадорите и канонерките. Ледниковият период на човешкото щастие, който съпреживяваме, се характеризира и със световното настъпление на финансово-олигархичния капитал срещу производствените форми на капитализма, настъпление на капитала въобще срещу труда, най-вече срещу наемния труд, което осъжда като ненужно излишни седем-осми от населението на земята. Това е цената, която човечеството трябва да плати за временния провал на социалистическия проект.


страница: 1  2  ...  5  6