Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
28.06.2022 г.

РЕШЕНИЯ НА ЧЕТВЪРТИЯ  РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПП „НОВА ЗОРА”


I. Относно работата на Конгреса 

1. Конгресът приема Отчета на ЦПС на ПП „Нова Зора” за дейността на партията  в периода 14.07.2018 г.- 25.06.2022 г. като обективен и отразяващ цялостната работа на ЦПС, ЦИБ, Обл. ПО, Общ. ПО и ППО.

2. Конгресът приема доклада на  ЦКК на ПП „Нова Зора” за дейността й в периода 14.07.2018 г – 25.06.2022 г., като обективен, а  извършените финансови разходи за отчетния период за законни и присъщи за дейността на ПП „Нова Зора”.

3. Конгресът освобождава  досегашните членове на ЦПС, ЦИБ и председателя на партията от отговорност, потвърждава извършените промени в състава им и снема изразходваните финансови средства от отчет.

4. Конгресът приема и утвърждава направените предложения за изменения и допълнения  на Устава на ПП „Нова Зора”. След вписване  на промените в регистрацията  на ПП „Нова Зора” в СГС, уставът да се отпечата  и изпрати на Обл. ПО, Общ. ПО и ППО за изпълнение и използване  в ежедневната им работа.

5. Конгресът приема и утвърждава предложените изменения и допълнения в Програмата на ПП „Нова Зора”. След  вписване на промените в  регистрацията на ПП „Нова Зора” в СГС, Програмата да се  отпечата  и изпрати на Обл. ПО, Общ. ПО и ППО за изпълнение и използване в ежедневната им работа.

6. Конгресът задължава Председателят на партията да подготви и внесе в законния едномесечен срок необходимите документи в СГС, за вписване на извършените промени в регистрацията на ПП „Нова Зора.


28.06.2022 г.

ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЧЕТВЪРТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПП „НОВА ЗОРА“


Изминалите години от 3-тия редовен конгрес на ПП „Нова Зора“ показват ясно, че приетата тогава политическа линия е била вярна, че тя бе потвърдена от живота, че нейните предвиждания се осъществиха, а очакванията й се сбъднаха. 

Политическата резолюция на настоящия 4-ти редовен конгрес може успешно да стъпи върху становищата на тази резолюция, да ги дообогати и развие, съобразно актуалната обстановка и да ги конкретизира съобразно изискванията на настоящия ден.


28.06.2022 г.

ЗА ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ


На 25 юни, в зала № 3 на Федерацията на научно-техническите съюзи в София се проведе Четвъртия редовен конгрес на ПП „Нова Зора“.

В 11.00 ч. конгресът бе открит от председателя на партията Минчо Минчев, който приветства делегатите и гостите – известни общественици и политици, след което бе предложено и избрано ръководство на конгреса: ст.н.с.-д-р Румен Воденичаров и о.р.полк. Любен Виденов. Първото заседание бе определен да води Румен Воденичаров, който след консултации с Мандатната комисия, обяви, че до момента са регистрирани и присъстват в залата 78 делегати, което надхвърля необходимите 50% от избраните и след като съобщи, че регистрацията продължава, предложи да бъдат избрани предвидените в Устава, за по-делово протичане на конгреса, шест комисии. 

В 11.25 председателствуващият заседанието оповести началото на конгреса и даде думата за приветствие на ор.ген.л-нт Бриго Аспарухов, което бе посрещнато изключително сърдечно от делегатите и гостите. „Когато се случи да загубя верните ориентири, както и да търся и намеря правилната посока, аз разгръщам в. „Нова Зора“, заяви представителят на Изпълнителното бюро на БСП и обяви, че до конгреса е донесъл сърдечно послание от председателя на партията Корнелия Нинова.


28.06.2022 г.

ОТЕЧЕСТВОТО Е В ОПАСНОСТ! ДА СПАСИМ ОТЕЧЕСТВОТО!


Минчо МИНЧЕВ


Уважаеми делегати и гости,

Няма съмнение, че Четвъртият редовен конгрес на ПП „Нова Зора“ се провежда в съдбовни за народа и отечеството ни политически времена. Извън общия недъг на безвремието, наричано преход, което за всеки от вас е до болка познато, извън безразсъдно пропиляваната национална енергия и срутването на надежди и кумири, последните години и месеци осветиха образа на една безпътица, за която в народната памет няма аналог и няма пример в българската история. Подменени бяха смисъла и значението на ориентири и указатели, които винаги са били упование на народностния дух и са обозначавали мястото на камъка, както се казва, върху който се крепи светът на българина. Днес малцина разбират и осмислят стихията, която подкопава общите начала на българския живот, загубената вяра в тях, нарушената им святост и неприкосновеност, и малцина осъзнават безначалния хаос, в който народът ни може да бъде погубен.

За повече от 20 века в човешката история вярата, честта, дълга и любовта към Отечеството бяха понятия и неразрушими принципи, които отливаха невероятната сплав на човешкия порив към достойнство, към род и памет, и които съединяваха в неразривно цяло миналите, настоящите и бъдещите поколения. Това превръщаше нацията в един приемствено живеещ организъм, свързан с духа на народностната общност, със света на високите стремления и ценности, на традицията, историческия магнетизъм – опора и основание на които бяха православието и семейството. Много от нашите родители бяха неосъществени докрай атеисти и вярваха, че „битието определя съзнанието“. Те бяха закърмени в Ботевото порицание на Соломоновата мъдрост: „Търпи и ще си спасиш душата!“ И увлечени в борбата за справедливо разпределение на благата пропуснаха да забележат великото отсъствие на онази духовна компонента на съзнанието, без която, както бе писал още Достоевски, щом няма Бог, значи всичко става възможно.


11.01.2022 г.

БЕЗ ТЯХ, НАПРЕД И НАГОРЕ!


Минчо МИНЧЕВ


Честита Нова Година, 

другарю Пирински! 

Отминаха Светлите Рождественски Празници. Пробляснаха ярко и унило угасваха фойерверките в новогодишната нощ. Днес е вече 5 януари, последният от „мръсните дни“. Утре е Богоявление, Ден на неумиращата надежда, ръси се с китка босилек и Мълчана вода за здраве, късмет и път. Пожелавам Ви ги от сърце. И искам да Ви уверя, че и Вие понякога имате прозрения за истината. 

Напълно съм съгласен с Вас, че не друго, а живият живот е най-високият критерии за нея. Все пак не ми стана съвсем ясно защо го измервате само с късия аршин на току-що отминалата година? Може би защото тя е повод отново, както се надявате, всички социалисти да прочетат Вашите 15 основания, с които, образно казано, искате главата на Корнелия Нинова? 

Уважаваният д-р Анко Иванов сигурно пак би ми напомнил, че не бива да се намесвам във вътрешно-партийните дебати и процеси в БСП. И с него бих се съгласил, с едно условие: ако 

разгромът на българската държава не беше пряко следствие от разгрома на БСП!


страница: 1  2  ...  51  52 
28.06.2022 г.

ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЧЕТВЪРТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПП „НОВА ЗОРА“


Изминалите години от 3-тия редовен конгрес на ПП „Нова Зора“ показват ясно, че приетата тогава политическа линия е била вярна, че тя бе потвърдена от живота, че нейните предвиждания се осъществиха, а очакванията й се сбъднаха. 

Политическата резолюция на настоящия 4-ти редовен конгрес може успешно да стъпи върху становищата на тази резолюция, да ги дообогати и развие, съобразно актуалната обстановка и да ги конкретизира съобразно изискванията на настоящия ден.

Четвъртият редовен конгрес на ПП „Нова Зора”,

• като изразител на непреклонната воля на своите делегати, за които България винаги е била над всички и над всичко;

• като обсъди тревожните процеси и обстоятелства в живота на българският народ;

• като анализира  геноцидно-изтребителния модел на политиката на българските наемници на чужди интереси;

• като разгледа цивилизационните похвати и перфидния инструментариум на ред икономически, регионални, геостратегически и геополитически и др. т.нар. съюзи и фактори с пряко въздействие в българската съдба, приема с единодушния вот на своите законно избрани представители на мнозинството от членовете на ПП „Нова Зора” настоящата 

Политическа резолюция:

Четвъртият редовен конгрес обърнат с лице към народа и бъдещето на Отечеството препотвърждава:

• неотложната необходимост от нов исторически път на българската нация и държавност;

• решимостта на партия „Нова Зора” да работи за всеобща мобилизация  и нова концепция на съпротивителните сили на  народа, изправен пред изпитанията на времето и пропастите по пътя на националния и държавен живот;

• призовава за ново решително осмисляне на националния проект за българското бъдеще.

ПП ”Нова Зора” винаги е била в авангарда на битката за българското отечество,

За български дом;

За български хляб; 

За пребъдване на България.

• ние, като членове на партия с ясни цели и дълга политическа воля, сме решени да доведем до пълна победа битката за национално спасение;

• ние отхвърляме решително и с погнуса политиката на капитулациите пред историческия път на народа ни, пред всяко негово усилие и дело на съзидание;

• ние отхвърляме всеки опит за  ревизия на факти и събития от живота на българското Отечество. Лош или добър, трагичен или щастлив, това е историческият път на България!

• Ние заявяваме, че суверенитетът на България, оставен ни в наследство от усилията и жертвите на миналите поколения, синове на българската земя, е велико и свещено достояние на българската памет, на българската кръв, на българската доблест и чест. А такъв суверенитет не се преотстъпва, не се залага, не се продава!

• Ние имаме съзнанието и отговорността да заявим, че историческият капитал на българската нация и държавност е в неизмеримия цивилизационен принос в световната културна съкровищница;

• Че в него е съхранена божествената искра на българският талант в духовността, в писмеността, в песните и танците и кодираното в българската шевица народностно безсмъртие;

• Ние от ПП „Нова Зора” категорично отхвърляме мантрите на т.нар. цивилизационен избор; 

• Отхвърляме  императивите на прокламираните от компрадорския ни елит евроатлантически ценности и джендърни привързаности, противни на националната традиция и извечните устои и закони на битието;

• Осъждаме политическата слепота на туземния ни клептомански елит за реалните измерения на разрухата във всички области на националния живот; в българското село, в областта на образованието, в здравеопазването, в реалната деиндустриализация на България и пр. Осъждаме го за бедността, за продадения хляб на народа ни, за българската земя, преминала в притежание на чужденци, за пагубното здравеопазване, за прокудените български синове и дъщери, за вледеняващия дъх на пропастта, пред която днес е изправено Отечеството;

• Осъждаме компрадорщината, за която няма Отечество и която е срещу всички отечества едновременно;

• Осъждаме я, като смъртна заплаха за българското общество, в условията на развихрен неолиберален расизъм и безогледен социал-дарвинизъм.

Днешната действителност на България се характеризира с две основни особености. 

• Днес, на мястото на политическия дневен ред, който се основава на отношенията между леви и десни партии, се появи дневен ред, който е изцяло и напълно геополитически. От този основен факт – че дневният ред не е политически, а геополитически – трябва да бъдат оценявани всички действия и решения на политическите сили и фактори във властта и извън нея. Защото е обективен факт, че днешната българска политика е геополитика; че въпросите на мира и войната, на националния суверенитет и независимостта, на свободното развитие или блоковата ангажираност, днес са централните политически въпроси.  Дали става дума за наболелите отношения между България и Република Северна Македония, или е продиктувано от императивите на проксивойната на НАТО срещу Русия. 

През вчерашния ден бе осъществено поредното посегателство срещу целокупната същност на българския народ и неговата история. Един парламент без председател и държава без правителство, взеха съдбовното решение, с което признаха историческото българско поражение. И това няма да се забрави, защото по този начин бе скъсен пътя на предсказанието, че в края на краищата Македония ще се превърне в гробницата на България. Националното предателство към което ни тикаше цели шест месеца правителството на Кирил Петков, вчера се осъществи напълно, с акта на т.нар френска инициатива, която зачеркна България като субект на собствената и съдба. Ако тя да бъде включена и като участник във войната между Русия и НАТО – на страната на НАТО срещу Русия – опасността България да загуби своята субектност в историята са напълно реални. Единствената вярна позиция е: „НЕ!“ на националното предателство по повод на Македония и „НЕ!“ на вкарването на България във военни действия срещу Русия!

Национално предателство е недопустимо, а военни действия срещу освободителката Русия е немислимо! Всеки компромис в това отношение е сигурна национална катастрофа.

• Втората особеност на настоящия политически момент се разкрива при анализ на днешната съвкупна българска политическа класа. Пред лицето на няколкото кризи, които обхващат българското общество днес – финансова, икономическа, енергийна, управленска, както и криза на представителността, става ясна политическата несъстоятелност на целия български политически елит, с много малки изключения. В своето разгръщане тези кризисни процеси неумолимо водят България към реална неуправляемост и поредна национална катастрофа.

• Днес по-важно от всичко е политическата дейна консолидация на всички национално отговорни политически сили. Такива сили в България има – това са съществуващи и предстоящи да се появят леви и национално отговорни фактори и движения. Намирането на общ език с тях за бъдещо отговорно взаимодействие, в името на спасяването на нацията и държавата, е политическа задача № 1 на всяко бъдещо ръководство на „Нова Зора“. 

Четвъртият редовен конгрес на ПП „Нова Зора“ 

призовава:

• към неотложно единение на хората на социалната кауза и патриотизма в Единен народен фронт /ЕНФ/ за нов обществен договор, за нови социални отговорности и нови национални достояния.

• ние сме уверени, че единствено проектът за Единен народен фронт е реална алтернатива за преодоляване на геноцида над българската нация и надвисналите заплахи за бъдещето на българската държава.

• за идейно оръжие на Единния народен фронт ние обявяваме единението в любовта към Родината, посветена  на задачата да съхраним народа ни от чумата на планираното изтребление. Ние призоваваме за свръх усилия от всички български патриоти, като условие за съхраняването на българската държавност.

Ако имаме народ, можем да имаме и държава!

Ако имаме държава, може да се борим за нейната съпричастност и отговорност към съдбата на народа!

• ние от ПП „Нова Зора”, от трибуната на своя най-висок форум обявяваме за най-важен съюзник и коалиционен партньор на Единния народен фронт самия Народ на България, народът на България с главна буква.

• В създадените обществено-икономически условия и отношения на  феодално-мафиотски стопански живот ние заставаме на страната на все още неукрепналия патриотичен производствен национален капитал, защото главната задача, която самата история поставя пред него, е отговорността да създаде и съхрани  условията за съществуване на българския народ, на българската държава, а заедно с тях условията за собственото му оцеляване.

Негова е и отговорността за българския хляб, за модернизацията и реиндустриализацията на българското национално стопанство, за опазването на духовното и културното наследство на вековния български опит.

Четвъртият национален конгрес на ПП „Нова Зора”:

- издига пред управляващите своето категорично искане те да се съобразяват с мнението на народа по съдбовните за страната ни въпроси; да подхождат внимателно по въпросите за войната и мира, които днес са мотивирани геополитически. Участието на България в т.нар. Букурещки клуб на десетте, както и активната й позиция в приближаващия се военен сблъсък между силите на НАТО и Русия в Черноморския регион, могат да имат фатални последици. 

• Ние сме срещу обявеното вече влизане на България в Еврозоната, защото съзнаваме необратимостта на този акт като средство за унищожаването на националната държава. 

• призоваваме държавните органи на Република България за осмисляне на проверения от историята факт, че Русия, като цивилизационно ядро в общия славянски свят, е единствен гарант и фактор за българската държавност и бъдеще и  категорично се противопоставяме на провежданата политика, която заставя България да бъде участник в кресливия клуб по русофобия, както и да бъде страна в разпалващия се вече геополитически пожар.

• предупреждаваме, че подобна позиция би била равносилна на обстоятелството  България да събира дърва за  огъня на кладата, на която самата тя ще бъде изгорена. Тази самоубийствена позиция не може да бъде обяснявана със задълженията и принадлежността ни към Европейския съюз и НАТО.

• ние, делегатите на конгреса, настояваме България незабавно да направи постъпки за възстановяване на националния суверенитет и държавното ръководство на Републиката да се обяви за отмяна на санкциите  спрямо Русия; както и да продължи да търси икономически, политически и културни възможности за диалог с братската държава, основан на цивилизационния съюз между руския и българския народ, формиран през вековете.

• необходима е нова формула за нов национално отговорен европейски път на България, но тя е немислима по пътя на  конфронтацията с Русия. Само добронамерен диалог за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ с Русия би бил ползотворен за България!

• ние, от ПП „Нова Зора” заявяваме, че всяка подстрекателска позиция, всяко не премерено изказване или враждебно действие срещу Русия, нашата освободителка, в създадената сложна международна обстановка на геополитическо противоподставяне, е действие против националната сигурност и цивилизационните интереси на България.

Четвъртият редовен конгрес на Политическа Партия „Нова Зора“ като оценява досегашното си идейно взаимодействие със своя коалиционен партньор БСП, преценява че ръководството на БСП не винаги е било на равнището на възможностите и задачите на едно много по-ефективно коалиционно взаимодействие. Днешната ситуация в България предполага необходимо разширяване на коалиционните взаимодействия и заедно с други национално-отговорни и стоящи на верни геополитически позиции, фактори, институции и политически сили, да изградим съвместно единствено спасителния за България Единен Народен Фронт.

Да живее и пребъде Отечеството!

Поклон и слава на българския народ!  


От делегатите на конгреса

София, 25.06.2022 г.