Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
28.06.2022 г.

РЕШЕНИЯ НА ЧЕТВЪРТИЯ  РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПП „НОВА ЗОРА”


I. Относно работата на Конгреса 

1. Конгресът приема Отчета на ЦПС на ПП „Нова Зора” за дейността на партията  в периода 14.07.2018 г.- 25.06.2022 г. като обективен и отразяващ цялостната работа на ЦПС, ЦИБ, Обл. ПО, Общ. ПО и ППО.

2. Конгресът приема доклада на  ЦКК на ПП „Нова Зора” за дейността й в периода 14.07.2018 г – 25.06.2022 г., като обективен, а  извършените финансови разходи за отчетния период за законни и присъщи за дейността на ПП „Нова Зора”.

3. Конгресът освобождава  досегашните членове на ЦПС, ЦИБ и председателя на партията от отговорност, потвърждава извършените промени в състава им и снема изразходваните финансови средства от отчет.

4. Конгресът приема и утвърждава направените предложения за изменения и допълнения  на Устава на ПП „Нова Зора”. След вписване  на промените в регистрацията  на ПП „Нова Зора” в СГС, уставът да се отпечата  и изпрати на Обл. ПО, Общ. ПО и ППО за изпълнение и използване  в ежедневната им работа.

5. Конгресът приема и утвърждава предложените изменения и допълнения в Програмата на ПП „Нова Зора”. След  вписване на промените в  регистрацията на ПП „Нова Зора” в СГС, Програмата да се  отпечата  и изпрати на Обл. ПО, Общ. ПО и ППО за изпълнение и използване в ежедневната им работа.

6. Конгресът задължава Председателят на партията да подготви и внесе в законния едномесечен срок необходимите документи в СГС, за вписване на извършените промени в регистрацията на ПП „Нова Зора.


28.06.2022 г.

ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЧЕТВЪРТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПП „НОВА ЗОРА“


Изминалите години от 3-тия редовен конгрес на ПП „Нова Зора“ показват ясно, че приетата тогава политическа линия е била вярна, че тя бе потвърдена от живота, че нейните предвиждания се осъществиха, а очакванията й се сбъднаха. 

Политическата резолюция на настоящия 4-ти редовен конгрес може успешно да стъпи върху становищата на тази резолюция, да ги дообогати и развие, съобразно актуалната обстановка и да ги конкретизира съобразно изискванията на настоящия ден.


28.06.2022 г.

ЗА ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ


На 25 юни, в зала № 3 на Федерацията на научно-техническите съюзи в София се проведе Четвъртия редовен конгрес на ПП „Нова Зора“.

В 11.00 ч. конгресът бе открит от председателя на партията Минчо Минчев, който приветства делегатите и гостите – известни общественици и политици, след което бе предложено и избрано ръководство на конгреса: ст.н.с.-д-р Румен Воденичаров и о.р.полк. Любен Виденов. Първото заседание бе определен да води Румен Воденичаров, който след консултации с Мандатната комисия, обяви, че до момента са регистрирани и присъстват в залата 78 делегати, което надхвърля необходимите 50% от избраните и след като съобщи, че регистрацията продължава, предложи да бъдат избрани предвидените в Устава, за по-делово протичане на конгреса, шест комисии. 

В 11.25 председателствуващият заседанието оповести началото на конгреса и даде думата за приветствие на ор.ген.л-нт Бриго Аспарухов, което бе посрещнато изключително сърдечно от делегатите и гостите. „Когато се случи да загубя верните ориентири, както и да търся и намеря правилната посока, аз разгръщам в. „Нова Зора“, заяви представителят на Изпълнителното бюро на БСП и обяви, че до конгреса е донесъл сърдечно послание от председателя на партията Корнелия Нинова.


28.06.2022 г.

ОТЕЧЕСТВОТО Е В ОПАСНОСТ! ДА СПАСИМ ОТЕЧЕСТВОТО!


Минчо МИНЧЕВ


Уважаеми делегати и гости,

Няма съмнение, че Четвъртият редовен конгрес на ПП „Нова Зора“ се провежда в съдбовни за народа и отечеството ни политически времена. Извън общия недъг на безвремието, наричано преход, което за всеки от вас е до болка познато, извън безразсъдно пропиляваната национална енергия и срутването на надежди и кумири, последните години и месеци осветиха образа на една безпътица, за която в народната памет няма аналог и няма пример в българската история. Подменени бяха смисъла и значението на ориентири и указатели, които винаги са били упование на народностния дух и са обозначавали мястото на камъка, както се казва, върху който се крепи светът на българина. Днес малцина разбират и осмислят стихията, която подкопава общите начала на българския живот, загубената вяра в тях, нарушената им святост и неприкосновеност, и малцина осъзнават безначалния хаос, в който народът ни може да бъде погубен.

За повече от 20 века в човешката история вярата, честта, дълга и любовта към Отечеството бяха понятия и неразрушими принципи, които отливаха невероятната сплав на човешкия порив към достойнство, към род и памет, и които съединяваха в неразривно цяло миналите, настоящите и бъдещите поколения. Това превръщаше нацията в един приемствено живеещ организъм, свързан с духа на народностната общност, със света на високите стремления и ценности, на традицията, историческия магнетизъм – опора и основание на които бяха православието и семейството. Много от нашите родители бяха неосъществени докрай атеисти и вярваха, че „битието определя съзнанието“. Те бяха закърмени в Ботевото порицание на Соломоновата мъдрост: „Търпи и ще си спасиш душата!“ И увлечени в борбата за справедливо разпределение на благата пропуснаха да забележат великото отсъствие на онази духовна компонента на съзнанието, без която, както бе писал още Достоевски, щом няма Бог, значи всичко става възможно.


11.01.2022 г.

БЕЗ ТЯХ, НАПРЕД И НАГОРЕ!


Минчо МИНЧЕВ


Честита Нова Година, 

другарю Пирински! 

Отминаха Светлите Рождественски Празници. Пробляснаха ярко и унило угасваха фойерверките в новогодишната нощ. Днес е вече 5 януари, последният от „мръсните дни“. Утре е Богоявление, Ден на неумиращата надежда, ръси се с китка босилек и Мълчана вода за здраве, късмет и път. Пожелавам Ви ги от сърце. И искам да Ви уверя, че и Вие понякога имате прозрения за истината. 

Напълно съм съгласен с Вас, че не друго, а живият живот е най-високият критерии за нея. Все пак не ми стана съвсем ясно защо го измервате само с късия аршин на току-що отминалата година? Може би защото тя е повод отново, както се надявате, всички социалисти да прочетат Вашите 15 основания, с които, образно казано, искате главата на Корнелия Нинова? 

Уважаваният д-р Анко Иванов сигурно пак би ми напомнил, че не бива да се намесвам във вътрешно-партийните дебати и процеси в БСП. И с него бих се съгласил, с едно условие: ако 

разгромът на българската държава не беше пряко следствие от разгрома на БСП!


страница: 1  2  ...  51  52 
28.06.2022 г.

ЗА ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ


На 25 юни, в зала № 3 на Федерацията на научно-техническите съюзи в София се проведе Четвъртия редовен конгрес на ПП „Нова Зора“.

В 11.00 ч. конгресът бе открит от председателя на партията Минчо Минчев, който приветства делегатите и гостите – известни общественици и политици, след което бе предложено и избрано ръководство на конгреса: ст.н.с.-д-р Румен Воденичаров и о.р.полк. Любен Виденов. Първото заседание бе определен да води Румен Воденичаров, който след консултации с Мандатната комисия, обяви, че до момента са регистрирани и присъстват в залата 78 делегати, което надхвърля необходимите 50% от избраните и след като съобщи, че регистрацията продължава, предложи да бъдат избрани предвидените в Устава, за по-делово протичане на конгреса, шест комисии. 

В 11.25 председателствуващият заседанието оповести началото на конгреса и даде думата за приветствие на ор.ген.л-нт Бриго Аспарухов, което бе посрещнато изключително сърдечно от делегатите и гостите. „Когато се случи да загубя верните ориентири, както и да търся и намеря правилната посока, аз разгръщам в. „Нова Зора“, заяви представителят на Изпълнителното бюро на БСП и обяви, че до конгреса е донесъл сърдечно послание от председателя на партията Корнелия Нинова. (Поздравлението поместваме отделно). 

От името на Редакционния съвет на в. „Нова Зора“ думата за приветствие бе дадена на проф.д-р и.н. Нако Стефанов, преподавател в Софийския университет „Климент Охридски“. Румен Воденичаров съобщи и за други проздавления и открои това на Съюза на тракийстите дружества в България с председател Красимир Премянов. Румен Воденичаров предложи да започне деловата работа на Четвъртия конгрес на партията. По предварително приетия дневен ред думата бе предоставена на председателя на партията Минчо Минчев, който изнесе първата, политическата част, на Отчетния доклад. (Текстът поместваме отделно). Веднага след неговото завършване бе прегласуван дневния ред и думата бе предоставена на о.р. полк. Тодор Предов, зам.-председател на ПП „Нова Зора“ за Доклада по организационните въпроси през отчетния период след 14 юли 2018 г. Когато той завърши последва кафе-пауза.

Второто заседание на Четвъртия конгрес на ПП „Нова Зора“, ръководено от о.р. полк. Любен Виденов започна с доклад на Централната контролна комисия, изнесен от председател й Румен Воденичаров. В променения дневен ред настъпи време за най-вълнуващата част - изказванията на делегатите.  Първа взе думата Евгения Иванова председател на Плевенската областна организация на партията. С присъщия си стил тя говори ясно, открито и нелицеприятно, като засегна особено важния проблем за коалиционното сътрудничество с БСП. Темата допълнително бе задълбочена и от изказванията на още двама делегати от Плевенската организация на ПП „Нова Зора“  – Галин Иванов и Румен Иванов, които заявиха, че „въпроса за реализацията на кадрите на ПП „Нова Зора“, не е маловажен въпрос“. Залата категорично се обяви за намеса на Централното ръководство. „Така повече не може да продължава, обобщи Евгения Иванова. - Ако и на следващите избори се повтори досегашната практика, кръв ще се лее!“, образно завърши тя.

Особено интересни бяха изложенията на Вяра Кременска – делегат от Варна, както и на нейната сестра – Венета Кременска. Поради специфичния характер на поставените от тях въпроси, се реши новоизбрания Централен политически съвет и Централното изпълнително бюро, да организират отделно заседание или семинар за пълноценната им обсъждане. 

За Софийската организация на ПП „Нова Зора“ думата бе предоставена за слово на о.р.полк. Станчо Джумалиев, а за Горнооряховската – на инж. Владимир Николов. И двете изказвания бяха по темата от Политическия доклад, засягаща въпроса за Единния народен фронт и особено за работата с младите хора.

С решение на залата дискусията бе прекратена, поради предстоящото отпътуване на група делегати и гласуването на редица важни документи.

По точка 3 от дневния ред бяха предложени промени в Устава, които бяха докладвани от зам.-председателя на партията Тодор Предов. Предложените промени бяха гласувани поотделно и след това „ан болк“, след което те станаха вече неразделна част от Устава на ПП „Нова Зора“.

Последва доклад на Комисията за избора на общопартийни ръководни органи от нейния председател проф. Тодор Мишев, който обяви изготвените от Комисията предложения за председател на Централния политически съвет – Минчо Минчев и за председател на Централната контролно-ревизионна комисия ст.н.с.д-р Румен Воденичаров, както и поименен състав на ЦПС и ЦКК. Според променения Устав ЦПС бе намален от 25 на  21 човека и 5 резервни члена, а ЦКК, от 5 на 3 члена. Делегатите гласуваха направените предложения единодушно и с аплодисменти.  Тъй като нови предложения от залата нямаше, последва гласуване на състава на ЦПС и ЦКК, които бяха избрани единодушно. (Списъците на новоизбраните ЦПС и ЦКК, публикуваме отделно). 

Промените в Програмата на ПП „Нова Зора“, както и Проекто-резолюцията на конгреса бяха издадени в отделна книжка.  Промените бяха отпечатани с курсив и за улеснение на делегатите, бяха раздадени предварително. Единствено се наложи прецизиране и прередактиране в главата за Подкрепа на новите технологии в енергетиката, поместена на стр. 29 в книжката. 

Председателстващият второто заседание Любен Виденов предложи промените и допълненията да бъдат утвърдени чрез общо гласуване. Програмата на ПП „Нова Зора“ бе приета с пълно единодушие. 

След приемане и на Проекто-резолюцията на конгреса, (която публикуваме отделно) председателят на партията Минчо Минчев благодари на делегатите и гостите, изказа надежда за плодотворно сътрудничество с новоизбраните членове на ЦПС и след като ги прикани за провеждане на първо заседание, закри конгреса.