Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
15.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 08.06.2021 г. се състоя заседание на Централното изпълнително бюро (ЦИБ)  на ПП „Нова Зора”, във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори за народни представители, които ще се проведат на 11.07.2021 г. На заседанието бе взето решение за свикване на Централния политически съвет (ЦПС) на партията от 10.00 ч. на 20.06.2021 г. (неделя) в гр. София, ул. „Пиротска” № 3, ет. 2, в централния офис на партията. Дневният ред на заседанието е съобразен основно с организацията и подготовката за провеждането на изборите за 46 НС и участието на ПП „Нова Зора“ в коалиция „БСП за България”. Поради важността на разглежданите въпроси, присъствието на членовете на Централния политически съвет е задължително. Тези от тях, които са възпрепятствани по обективни причини да участват в заседанието, да изпратят писмено пълномощно на кой друг член от ЦПС възлагат да ги представлява. Уточненията по този въпрос трябва да бъдат ясни до петък – 18 юни т.г., за което да бъде уведомена канцеларията на партията. Обръщаме внимание на членовете на ЦПС, че заседанието ще бъде проведено при спазване на всички епидемиологични мерки, съгласно изискванията на законите и указанията във връзка с епидемията от Ковид-19. Носенето на предпазни маски е задължително!


20.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми членове и симпатизанти на ПП „Нова Зора“,

драги  читатели на вестника,


На 27 октомври т.г. предстоят избори за местни органи на властта. Централното изпълнително бюро и редакцията на в. „Нова Зора“ се обръщат към всички вас с молба за активна обществена позиция, за предложения и препоръки от страна на нашите кандидати за кметове и общински съветници по най-важните проблеми на населените места, както и за подобряване стопанисването на общинската и държавна собственост.

Вашите мнения и препоръки изпращайте по електронната поща zora@start.bg или на адреса на редакцията - на хартиен носител.


ЦИБ на ПП „Нова Зора“13.08.2019 г.

ПРИЗИВ – ОБРЪЩЕНИЕ!


Към членовете 

и симпатизантите 

на ПП „Нова Зора” и

читателите на в-к „Нова Зора”


Уважаеми български патриоти, 


В навечерието на  предстоящите избори за  кметове и общински съветници, насрочени за 27 октомври 2019 г. управляващото мнозинство в Народното събрание прокара редица изменения в  Закона за политичес-ките парти и Закона за държавния бюджет на Република България. Целта е само една: Служебна победа на изборите над основната опозиционна партия, Българската социалистическа партия /БСП /  и унищожаване на малките политически партии които я подкрепят. За тази цел от „нафталина” бе изваден проведения преди около три години „референ-дум”, иниициран от шоумена Слави Трифонов и се приеха законови разпоредби с обратно действие, което е недопустимо.


27.03.2019 г.

Предложение на ПП „Нова Зора“

член на Коалиция „БСП за България“

До г-жа Корнелия Нинова

председател на БСП и 

председателна Коалиция „БСП за България“

 

Тук

до Изпълнителното бюро на БСП;

до членовете на НС на БСП

 

Уважаема, г-жо Нинова,

уважаеми другари,

 

На основание на правилата за издигане на кандидати за представители в Европейския парламент от името на Коалиция „БСП за България“, приети на 11 ноември 2018 г. и на Решение на Коалиционния съвет, проведен на 4 март т.г., ПП „Нова Зора“ проведе през м.декември – 2018 г и януари и февруари 2019 г., областни конференции, събрания и събеседвания с нашите членове и симпатизанти. На тези срещи и форуми бяха разгледани обстойно задачите, които стоят пред всеки член на партията в дните преди изборите на 26 май т.г., както и неговата отговорност и място, като лоялен член на Коалиция „БСП за България“.

Като пръв и най-важен извод се наложи безрезервната убеденост на нашите членове и симпатизанти от постигането в най-голяма степен на синхронизиране на усилията за пълна мобилизация, като условие за най-широко възможно единение на хората на социалната кауза и на българските патриоти.

Всеобщо е разбирането, че победата в тези избори ще постави началото на края на убогото управление на държавата, на пълната инвалидност и извратеност на идеите и ценностите на българското общество.

Паралелно с оценката на обществените процеси, разглеждани като детониращ фактор на промяната, организациите на ПП „Нова Зора“ обсъждаха и кандидатурите на отделни наши членове и симпатизанти, които биха били достойни да заемат място в листата на Коалиция „БСП за България“ и да бъдат избрани за представители в парламента на Европа.

На заседанието на ИБ на ПП „Нова Зора“, проведено на 25.03.т.г., с пълно единодушие бе одобрено предложението на 13 областни организации и 42 общински организации на партията, кандидат от името на ПП „Нова Зора“ да бъде докторът по философия, историкът, преподавателят по европеистика и геополитика – доц. Валентин Николов Вацев. 

Освен несъмнените негови личностни качества, авторитет и необходима подготовка, както и владеенето на 6 чужди езика, за издигането и утвърждаването на неговата кандидатура от структурите на ПП „Нова Зора“ допринесе и обстоятелството, че той е номиниран и от десетки на брой организации на БСП. Сам по себе си този факт подчертава, че случаят с издигане кандидатурата на Валентин Николов Вацев, не е въпрос на някакъв партиен интерес и егоизъм, а доказателство за необходимият за победата пример на единение. 


27.11.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ


ИБ на Софийската общинска организация на ПП „Нова Зора“, свиква Общо отчетно – изборно събрание, от 17:00 часа на 04.12.2018 г., в гр. София, ул. Пиротска 3, ет.2, централния офис на партията, при следния дневен ред:


1. Отчет на ИБ за изминалия мандат на ръководството на организацията;

докл. Председателя

2. Доклад на Контролната комисия;

докл. Председателя

3. Избор на нови ръководни органи на организацията;

докл. Председателя на комисията по избора

4. Текущи организационни въпроси;

докл. Председателя

5. Разни


ИБ призовава всички членове на организацията да участват в общото събрание, а при невъзможност да упълномощят друг член на организацията да ги представлява.Председател на Софийската общинска организация

проф. д-р. Тодор Мишев


страница: 1  2  ...  22  23 
13.08.2019 г.

ПРИЗИВ – ОБРЪЩЕНИЕ!


Към членовете 

и симпатизантите 

на ПП „Нова Зора” и

читателите на в-к „Нова Зора”


Уважаеми български патриоти, 


В навечерието на  предстоящите избори за  кметове и общински съветници, насрочени за 27 октомври 2019 г. управляващото мнозинство в Народното събрание прокара редица изменения в  Закона за политичес-ките парти и Закона за държавния бюджет на Република България. Целта е само една: Служебна победа на изборите над основната опозиционна партия, Българската социалистическа партия /БСП /  и унищожаване на малките политически партии които я подкрепят. За тази цел от „нафталина” бе изваден проведения преди около три години „референ-дум”, иниициран от шоумена Слави Трифонов и се приеха законови разпоредби с обратно действие, което е недопустимо. С тях политическите партии  бяха обвинени за неправомерно получаване на държавна субсидия от ежегодните бюджети на Република България и партиите бяха задължени да върнат „надвзетите пари” в едногодишен срок. Така политическите партии бяха наказани за допуснати нарушения при изчисляване на държавните субсидии, вместо наказанието да се понесе от съответния министър и неговия екип. Съгласно промените в Закона за политическите партии / Д.В. бр. 50/25.06.2019 г./ и заповедта на Министъра на финансите, ПП „Нова Зора” следва да върне в бюджета 3 016.00 лв., за  периода от 26.05.2016 г. до 25.03.2017 г., по време на 43 –то Народно събрание и 39 173.00 лв. за периода от 26.03.2017 г. до 31.03.2019 г. по време на 44 –то Народно събрание. Едновременно с това държавната субсидия за партиите бе намалена от 11.00 лв. за един получен действителен глас, по действащата до сега методика, на 1 лев . Наред с това политическите партии са задължени да върнат в държавния бюджет т.н. „надвзети” пари най-късно в срок до 31.12.2020 г., като за целта от полагащите им се държавни пари за всяко тримесечие /за ПП „Нова Зора” по коалиционно споразумение на коалиция „БСП за България”/, се удържат 30 % от транша за второто тримесечие на 2019 г. и по 50 % от всеки следващ  тримесечен транш в периода 2019 - 2020 г.!!! За днешните управляващи е повече от ясно, че особено малките политически партии едва оцеляват с получаваните мизерни финансови средства и не трупат влогове в банки, за да върнат своевременно „надвзетите” парични средства. Това дава основание на държавата да постъпи с тях „съгласно действащото законодателство”, т.е. да ги обяви във фалит и те да бъдат закрити! Това ние възприемаме като драстично потъпкване на демокрацията и основните свободи на гражданите, за сдружаване и участие в политическия живот, както и в управлението на страната, или с други думи, мракобесие и обикновен фашизъм в действие !

След ветото на Президента на Република България г-н Румен Радев и ожесточените дебати в Народното събрание,  управляващото мнозинство бе принудено да направи изменения в Закона за държавния бюджет /Д.В. бр. 60/ 30.07.2019 г./, като в „Заключителни разпоредби” извърши промени в 6 други закона, каквато е неправомерната практика на това управление през последните години. С промените се  дава възможност на политическите партии да получават неограничено дарения, не само от физически лица, но и от „юридически лица и еднолични търговци” /чл. чл. 21 и чл. 23 от ЗПП/. Остава разпоредбата, че когато „дарението надвишава една минимална работна заплата (560.00 лв), се изисква декларация за произход на парите”. Това  превръща малките политически партии в „просяци” и дава възможност на големите партии във властта, да получават неограничен финансов ресурс от фирми и организации за които „лобират”, и съответно да печелят „посмъртно” всеки следващ избор !

На 31.07.2019 г. Централното изпълнително бюро на ПП „Нова Зора” проведе заседание, на което беше обсъдена  създалата се ситуация и се взеха решения, насочени към съхраняване на партията. Констатира се, че това не е възможно без спешна финансова подкрепата, чрез дарения. Ето защо ЦИБ се обръща с този Призив-Обръщение към Вас, за финансова подкрепа на партията, според Вашите възможности. 

Даренията се приемат срещу документ в централния офис на партията – гр. София, ул. „Пиротска“ № 3, ет. 2 – срещу паркинга на Централни хали, от 10-18 ч., без събота и неделя.


Предварително Ви благодарим !

 

За допълнителна информация:

Тел. 02 985 23 05;

0894 664 900 – Минчо Минчев

0894 664 933 – Тодор Предов

0879 140 122 – Трайчо Тушев


31.07.2019 г.

гр. София

ТП/ТП

ЦЕНТРАЛНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА ПП „НОВА ЗОРА” :

Председател:   Минчо М. Минчев