Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
22.12.2009 г.

Отчетна конференция на Софийската общинска
организация на ПП „Нова Зора”

д-р Тодор ПРЕДОВ,
зам.-председател на
Софийската общинска организация
В съответствие с плана за второто шестмесечие на ПП „Нова Зора”, на 12.12.2009 г. от 10.00 часа, в зала № 3 на НТС, ул. „Г.С. Раковски” № 108, се проведе отчетна конференция на Софийската общинска организация на партията. Тя премина при следния дневен ред:
1. Отчет за работата на Софийската общинска организация за 2009 г.
Докл. доц. д-р Т. Мишев – председател
2. Доклад на Контролната комисия за извършената работа през 2009г.
Докл. инж. Г. Гюров- председател
3. Организационни въпроси
Докл. доц. д-р Т. Мишев –председател
д-р Т. Предов – зам. председател
4. Разни
Докл. доц. д-р Т. Мишев – председател
Конференцията бе сравнително добре посетена, но ИБ на организацията не е доволно от отсъствието на значителна част от партийните членове, въпреки съобщението във в. „Нова Зора” и отправените персонални покани. Това показва известен спад в активността на членовете, след проведените три последователни избори през 2009 г.: за Европейски парламент; за 41-во народно събрание и за кмет на гр. София. Известно негативно отражение даде и влизането на нашата партия в състава на „Коалиция за България”, което не се одобрява средно от около 20 % от партийните членове. Причината за неодобрението се корени в неясните сигнали, които бяха излъчвани от коалицията преди и по време на изборите, както и от тяхната тотална загуба, а също така от поведението на ръководството на БСП преди и след конгреса на 18 октомври 2009 г. Тези констатации, наред с редицата повдигнати въпроси и предложения, проличаха и в изказванията на партийните членове: Димитринка Колева, Иван Крънчев, Стою Василев, Лилия Василева, Даниел Дилов, Мила Докторова и др. Г-жа Докторова разви много полезна идея, за по-широко използване на читалищата за агитационно-пропагандна дейност и популяризиране на партията, като се инициират различни мероприятия, включително литературни четения от нашите членове и многобройните автори във в. „Нова Зора”. В изказванията беше препоръчано наред с коалиционната, партията да води и самостоятелна политика, както и да влияе за засилване на патриотичното начало в политическата и парламентарната дейност на коалицията. В изказванията се засегна остро въпросът и за недопускането на наши представители до средствата за масова информаци.

27.04.2010 г.

Да бъде ден!

Драги симпатизанти на "Нова Зора", Патриотина България и хора на социалната кауза, площадите на България оглушаха от лъжи; душите ни онемяха от надежди!

Време е да си спомним забравените уроци на борбата:

Солидарност, единение, непримиримост!

Срещу разрухата;

Срещу опитите да удушат свободата, срещу геноцида и настъпващия фашизъм, срещу мъртвилото на страха, бездуховността и безхаберието - на митинг!

На 1 май 2010 г., площад "Александър Невски", начало 11 часа.


29.03.2010 г.

ПОДПИСКА
в подкрепа на Президента на Република България
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
срещу отнемането на правомощията му

 ПП “Нова Зора” започва събирането на подписи в подкрепа на Президента на Република България Георги Първанов срещу опитите да му бъдат отнети пълномощията на държавен глава. Желаещите могат да изтеглят БЛАНКАТА, да я разпечатат и след събиране на подписите да я донесат в Централния клуб на ПП “Нова Зора” в София, ул. "Пиротска" 3 (тел.: 985 23 05). 

 

ПП
ПП "Нова Зора" събира подписка в подкрепа на Президента Георги Първанов

 


02.02.2010 г.

Дискусионен клуб на ПП “Нова Зора”
Програма за февруари 2010 г.

 Дискусионният клуб на ПП "Нова Зора" провежда своите редовни сбирки във вторник от 18:00 часа, в клуба на ул. "Пиротска" 3, ет.1
Входът е свободен. Отправяме специална покана към членовете на софийската организация на ПП "Нова Зора" за посещение.

28.10.2009 г.

Дискусионен клуб на ПП “Нова Зора”
Програма за ноември 2009 г.

 Дискусионният клуб на ПП "Нова Зора" провежда своите редовни сбирки във вторник от 18:00 часа, в клуба на ул. "Пиротска" 3, ет.1
Входът е свободен. Отправяме специална покана към членовете на софийската организация на ПП "Нова Зора" за посещение.

страница: 1  2  3  4 
22.12.2009 г.

Отчетна конференция на Софийската общинска
организация на ПП „Нова Зора”

д-р Тодор ПРЕДОВ,
зам.-председател на
Софийската общинска организация
В съответствие с плана за второто шестмесечие на ПП „Нова Зора”, на 12.12.2009 г. от 10.00 часа, в зала № 3 на НТС, ул. „Г.С. Раковски” № 108, се проведе отчетна конференция на Софийската общинска организация на партията. Тя премина при следния дневен ред:
1. Отчет за работата на Софийската общинска организация за 2009 г.
Докл. доц. д-р Т. Мишев – председател
2. Доклад на Контролната комисия за извършената работа през 2009г.
Докл. инж. Г. Гюров- председател
3. Организационни въпроси
Докл. доц. д-р Т. Мишев –председател
д-р Т. Предов – зам. председател
4. Разни
Докл. доц. д-р Т. Мишев – председател
Конференцията бе сравнително добре посетена, но ИБ на организацията не е доволно от отсъствието на значителна част от партийните членове, въпреки съобщението във в. „Нова Зора” и отправените персонални покани. Това показва известен спад в активността на членовете, след проведените три последователни избори през 2009 г.: за Европейски парламент; за 41-во народно събрание и за кмет на гр. София. Известно негативно отражение даде и влизането на нашата партия в състава на „Коалиция за България”, което не се одобрява средно от около 20 % от партийните членове. Причината за неодобрението се корени в неясните сигнали, които бяха излъчвани от коалицията преди и по време на изборите, както и от тяхната тотална загуба, а също така от поведението на ръководството на БСП преди и след конгреса на 18 октомври 2009 г. Тези констатации, наред с редицата повдигнати въпроси и предложения, проличаха и в изказванията на партийните членове: Димитринка Колева, Иван Крънчев, Стою Василев, Лилия Василева, Даниел Дилов, Мила Докторова и др. Г-жа Докторова разви много полезна идея, за по-широко използване на читалищата за агитационно-пропагандна дейност и популяризиране на партията, като се инициират различни мероприятия, включително литературни четения от нашите членове и многобройните автори във в. „Нова Зора”. В изказванията беше препоръчано наред с коалиционната, партията да води и самостоятелна политика, както и да влияе за засилване на патриотичното начало в политическата и парламентарната дейност на коалицията. В изказванията се засегна остро въпросът и за недопускането на наши представители до средствата за масова информаци.
Обстойни изказвания направиха М. Минчев, Р. Воденичаров и Т. Предов. М. Минчев приветства извършеното за 9 месеца от новото ръководство на организацията. Същевременно отговори и на редица зададени въпроси, изказвания и констатации. Той изрази категорична позиция, че нашата партия не е „патерица” на БСП, а във в. „Нова Зора” се печатат статии, декларации и открити писма, които критикуват междуособиците в БСП и нерешителността на ръководството в новите политически условия, което влияе негативно както върху техния, така и върху нашия членски състав. Но този състав е в основата и на нашето конгресно решение от 2006 г. за изграждане на Единен ляв национален фронт, а БСП е най-подходящата и все още достатъчно мощна политическа партия, която може да залегне в неговата основа. В заключение пожела нови успехи в партийното строителство преди и след провеждането на редовния конгрес на партията през март 2010 г.
Румен Воденичаров се спря на известния отлив и занижена активност на членския състав на партията не само в София, но и в страната, което е наблюдавал при командировките в партийните структури. Той изтъкна, че макар и участници в „Коалиция за България”, ние следва да подчертаваме нашите основни приоритети – патриотизъм, антиглобализъм, православие и русофилска ориентация. На тази база той предложи да се проведе „кръгла маса” с нашите коалиционни партньори, както за опознаване, така и за изясняване на техните позиции по нашите приоритети. Изрази съжаление, че с влизане в коалицията сме отблъснали по същество ПП „Целокупна България” и някои други патриотични партии, както и че не търсим по-тесни контакти с патриотични неправителствени организации. По отношение на необходимостта от изграждане на Единния ляв национален фронт, той изтъкна, че това по същество е извършено в гр. Шумен и препоръча опита да се използва в София и другите големи градове, както и на национално равнище.
Тодор Предов се спря на трудностите при партийното строителство в Общинската организация: текучество, възрастови особености на членския състав, нежелание за поемане на лична отговорност за изграждане на ППО и привличане на нови партийни членове, незаплащане на членския внос, въпреки минималните му размери, рядкото посещаване на централния партиен клуб при провеждане на регулярните беседи и др. Той апелира за поемане на лични ангажименти за привличане на нови членове и за поемане на отговорност за изграждане на ППО в районите на София, с оглед решаване на амбициозната задача на ИБ да покрие с ППО всичките 24 райони на столицата.
Илиян Игнатов от БРП (к), който бе гост на събранието, изрази своята готовност за съвместна работа при изграждане на Единен ляв национален фронт. Той изтъкна, че това може да се постигне с привличане и на други политически партии и неправителствени организации, като използваме разнообразни форми за агитация и пропаганда, включително читалищата, но и като откликваме и живеем с проблемите на обикновените хора. За тази цел е необходимо е да се търсят и използват всички възможни масови изяви на партиите и структурите на гражданското общество.
Т. Мишев закри конференцията, като също призова присъстващите да се включат по-активно в мероприятията, свързани с партийното строителство – изграждане на ППО по райони и увеличаване на членския състав чрез индивидуална работа с членовете на семейството и особено младежта, както и в средите на роднини, близки и познати, известни с левите си убеждения и патриотизъм. В заключение обеща, че Софийската организация на ПП „Нова Зора” ще продължи да работи активно за изпълнение на партийната програма, като разнообразява формите на организационен живот, а също така ще подпомага централното ръководство в подготовката и провеждането на предстоящия редовен конгрес на партията през 2010 г.


"Нова Зора" - брой 46 - 22 декември 2009 г.